Servas by bike – Three Country Corner Meeting

Ponad 30 osób z siedmiu krajów, cztery dni wycieczek rowerowych i pieszych, rozmów, śpiewów i tańca – tak wyglądało spotkanie Servasu, które odbyło się pod koniec czerwca na pograniczu polsko-czesko-niemieckim. Udział wzięły osoby z Polski, Czech, Niemiec, Włoch, Szwajcarii, Francji i Austrii. Wyjazd został perfekcyjnie zorganizowany przez wspaniałą servasową czwórkę: …

Raport końcowy z konferencji Komisji Statusu Kobiet ONZ (CSW65) autorstwa Jagody Watrak

W dniach 15-26 marca 2021 obyła się 65 konferencja Komisji Statusu Kobiet ONZ (United Nations Commission on the Status of Women) – CSW65 UN. Była to największa doroczna konferencja w sprawie równości i sytuacji kobiet na świecie. Oficjalnym obradom, towarzyszyły spotkania, dyskusje i prezentacje licznych organizacji występujących pod jednym szyldem …

Informacja o Walnym Zebraniu członków Servasu

Zgodnie z naszym statutem, Zarząd Stowarzyszenia Servas Poland zwołuje Walne Zebranie, na które zaprasza wszystkich członków organizacji. Zebranie odbędzie się 10 października …