Odeszła Ewa Dzierżawska

12 czerwca odeszła Ewa Dzierżawska, jedna z twórców polskiego Servasu, serdeczna przyjaciółka, najpogodniejsza i najżyczliwsza z ludzi, kompanka wspólnych spotkań i podróży, w której domu każdy czuł się miłym gościem. Ewo, dziękujemy, tęsknimy za Tobą   Pożegnanie Ewy odbędzie się w sobotę 19 czerwca, o godz. 9:45 w Kościele św. Krzysztofa …

Raport końcowy z konferencji Komisji Statusu Kobiet ONZ (CSW65) autorstwa Jagody Watrak

W dniach 15-26 marca 2021 obyła się 65 konferencja Komisji Statusu Kobiet ONZ (United Nations Commission on the Status of Women) – CSW65 UN. Była to największa doroczna konferencja w sprawie równości i sytuacji kobiet na świecie. Oficjalnym obradom, towarzyszyły spotkania, dyskusje i prezentacje licznych organizacji występujących pod jednym szyldem …

Informacja o Walnym Zebraniu członków Servasu

Zgodnie z naszym statutem, Zarząd Stowarzyszenia Servas Poland zwołuje Walne Zebranie, na które zaprasza wszystkich członków organizacji. Zebranie odbędzie się 10 października …