65 konferencja Komisji Statusu Kobiet ONZ (United Nations Commission on the Status of Women – UNCSW65)

CSW65 (2021)

Od kilku dni, dokładnie od 15 marca (do 26 marca), odbywa się 65 konferencja Komisji Statusu Kobiet ONZ (United Nations Commission on the Status of Women- UNCSW65). Jest to największa doroczna konferencja w sprawie równości i sytuacji kobiet, także dzieci, na świecie. Oficjalnym obradom towarzyszą spotkania, dyskusje i prezentacje licznych organizacji występujących pod jednym szyldem – NGO (Non Gavernmental Organisations – organizacje pozarządowe). Pośród tych organizacji jest również Servas International. Reprezentuje go 30 osób z różnych krajów i kontynentów, w tym jedna reprezentantka Servas Polska (pisząca te słowa).

W tym roku, z powodu COVID-19, cała konferencja odbywa się online, co skutkuje jednym pozytywnym rezultatem: umożliwia organizację większej ilości wydarzeń oraz udział w konferencji dużo większej ilości osób. Obrady i spotkania trwają praktycznie 24 godziny na dobę i jest ich około 1000. Tematami przewodnimi tegorocznej konferencji są: ”Pełne i skuteczne uczestnictwo kobiet w życiu publicznym i podejmowaniu decyzji, a także eliminacja przemocy w celu osiągnięcia równości płci i wzmocnienia pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt”. Na spotkaniach, w czasie prezentacji, warsztatów i dyskusji poruszane są najważniejsze tematy dotyczące kobiet. Są to tematy mówiące o aktualnej sytuacji kobiet globalnie, w konkretnych krajach i w małych społecznościach lokalnych. Dotyczą kobiet i dziewcząt przede wszystkim, ale również dzieci oraz chłopców i mężczyzn, jako ważnych współuczestników procesów emancypacyjnych kobiet.

Dużo miejsca w dyskusjach zajmuje problem pandemii. Otóż przez wszystkie spotkania przewija się opinia, że pandemia spowodowała dramatyczne zaostrzenie się negatywnych zjawisk odnoszących się do kobiet, a osiągnięcia w kwestiach równości kobiet zostały zdegradowane do poziomu sprzed 20-30 lat. Covid-19 spowodował, że kobiety tracą pracę w zarówno dodatkowymi zajęciami w domu, nauką dzieci jak i mentalnymi trudnościami członków rodziny wynikającymi z pandemii, włącznie z dużą większą agresją i przemocą ze strony mężów i partnerów.

Niestety, ani w polskich mediach, ani na stronach rządowych nie znalazłam informacji na temat toczącej się konferencji. Jeśli ktoś jest zainteresowany szerzej tą tematyką, zachęcam do zajrzenia na oficjalną stronę Komisji Statusu Kobiet:

https://www.unwomen.org/en/csw/csw65-2021 lub na stronę organizacji pozarządowych zaangażowanych w konferencję https://ngocsw65forum.us2.pathable.com

 ***

Nowo opublikowane dane pokazują, że postępy w osiąganiu równości płci w życiu publicznym i procesach decyzyjnych są zbyt powolne.

• Kobiety stanowią 25% parlamentarzystów na świecie, a tylko w trzech krajach w parlamencie zasiada 50% lub więcej kobiet.
• Mniej niż jeden procent parlamentarzystów to kobiety poniżej 30 roku życia.
• Kobiety stanowią zaledwie 13% negocjatorów, 6% mediatorów i 6% sygnatariuszy w formalnych procesach pokojowych.
• W 2020 r. tylko 7,4% firm z listy Fortune 500 było prowadzonych przez kobiety.

• Tylko 22 kraje na świecie są kierowane przez kobietę. Przy obecnym tempie postępu osiągnięcie równości płci na najwyższych stanowiskach władzy zajmie kolejne 130 lat.

Jagoda Watrak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *