65 konferencja Komisji Statusu Kobiet ONZ (United Nations Commission on the Status of Women – UNCSW65)

CSW65 (2021)

Od kilku dni, dokładnie od 15 marca (do 26 marca), odbywa się 65 konferencja Komisji Statusu Kobiet ONZ (United Nations Commission on the Status of Women- UNCSW65). Jest to największa doroczna konferencja w sprawie równości i sytuacji kobiet, także dzieci, na świecie. Oficjalnym obradom towarzyszą spotkania, dyskusje i prezentacje licznych organizacji występujących pod jednym szyldem – NGO (Non Gavernmental Organisations – organizacje pozarządowe). Pośród tych organizacji jest również Servas International. Reprezentuje go 30 osób z różnych krajów i kontynentów, w tym jedna reprezentantka Servas Polska (pisząca te słowa).

W tym roku, z powodu COVID-19, cała konferencja odbywa się online, co skutkuje jednym pozytywnym rezultatem: umożliwia organizację większej ilości wydarzeń oraz udział w konferencji dużo większej ilości osób. Obrady i spotkania trwają praktycznie 24 godziny na dobę i jest ich około 1000. Tematami przewodnimi tegorocznej konferencji są: ”Pełne i skuteczne uczestnictwo kobiet w życiu publicznym i podejmowaniu decyzji, a także eliminacja przemocy w celu osiągnięcia równości płci i wzmocnienia pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt”. Na spotkaniach, w czasie prezentacji, warsztatów i dyskusji poruszane są najważniejsze tematy dotyczące kobiet. Są to tematy mówiące o aktualnej sytuacji kobiet globalnie, w konkretnych krajach i w małych społecznościach lokalnych. Dotyczą kobiet i dziewcząt przede wszystkim, ale również dzieci oraz chłopców i mężczyzn, jako ważnych współuczestników procesów emancypacyjnych kobiet.

Dużo miejsca w dyskusjach zajmuje problem pandemii. Otóż przez wszystkie spotkania przewija się opinia, że pandemia spowodowała dramatyczne zaostrzenie się negatywnych zjawisk odnoszących się do kobiet, a osiągnięcia w kwestiach równości kobiet zostały zdegradowane do poziomu sprzed 20-30 lat. Covid-19 spowodował, że kobiety tracą pracę w zarówno dodatkowymi zajęciami w domu, nauką dzieci jak i mentalnymi trudnościami członków rodziny wynikającymi z pandemii, włącznie z dużą większą agresją i przemocą ze strony mężów i partnerów.

Niestety, ani w polskich mediach, ani na stronach rządowych nie znalazłam informacji na temat toczącej się konferencji. Jeśli ktoś jest zainteresowany szerzej tą tematyką, zachęcam do zajrzenia na oficjalną stronę Komisji Statusu Kobiet:

https://www.unwomen.org/en/csw/csw65-2021 lub na stronę organizacji pozarządowych zaangażowanych w konferencję https://ngocsw65forum.us2.pathable.com

 ***

Nowo opublikowane dane pokazują, że postępy w osiąganiu równości płci w życiu publicznym i procesach decyzyjnych są zbyt powolne.

• Kobiety stanowią 25% parlamentarzystów na świecie, a tylko w trzech krajach w parlamencie zasiada 50% lub więcej kobiet.
• Mniej niż jeden procent parlamentarzystów to kobiety poniżej 30 roku życia.
• Kobiety stanowią zaledwie 13% negocjatorów, 6% mediatorów i 6% sygnatariuszy w formalnych procesach pokojowych.
• W 2020 r. tylko 7,4% firm z listy Fortune 500 było prowadzonych przez kobiety.

• Tylko 22 kraje na świecie są kierowane przez kobietę. Przy obecnym tempie postępu osiągnięcie równości płci na najwyższych stanowiskach władzy zajmie kolejne 130 lat.

Jagoda Watrak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *