Kontakt

Servas Polska / Servas Poland

Sekretarz Krajowa / National Secretary

Joanna Mozga
joanna (at) servas.pl
tel kom. / cell phone: + 48 607 258 400

Kandydaci na członków proszeni są o kontakt z koordynatorami danego regionu .

Lista koordynatorów

Candidates for member should contact local coordinators from their region.

Coordinators list

NUMER KONTA / ACCOUNT NUMBER:
BNP PARIBAS: 14 2030 0045 1110 0000 0394 8820

Za wszystkie sprawy
dotyczące strony internetowej odpowiadają /
All matters concerning Servas Poland Home Page
should be addressed to
:

Administratorzy / Administrators:
Marcin Ostaszewski
kom. / cell phone: + 48 604 972 951
email: MarcinOstaszewski (at) gmail.com