Nasze zasady

Jak działa Servas

Podstawową strukturą Servasu jest sieć gospodarzy-członków, którzy są gotowi przyjąć podróżników servasowskich. Liczba domów servasowskich wynosi ponad 15 000 w ponad 100 krajach na całym świecie. Podróżnicy mogą zamieszkać w domu gospodarza na dwa dni i dwie noce.

Gościna jest bezinteresowna i bezpłatna, ale należy pamiętać, że Servas nie jest darmową alternatywą hotelu. Celem wizyty jest wzajemne poznanie się podróżników i gospodarzy.

Podróżnicy mogą się też spotkać z tzw. „gospodarzami dziennymi”, którzy wprawdzie nie mają warunków do udzielenia gościny, lecz chcąc poznać nowych ludzi, pragną pomóc w inny sposób, np. oprowadzając ich po swojej okolicy, zapraszając na posiłek lub rozmowę.

Jak zostać podróżnikiem

Umów się na rozmowę informacyjną z lokalnym koordynatorem. W trakcie rozmowy szczegółowo poznasz zasady działania naszej organizacji. Po rozmowie będziesz mógł założyć konto na portalu Servas Online. Aby zostać podróżnikiem należy nabyć znaczek elektroniczny i uzupełnić informacje profilowe. Portal umożliwia wyszukiwanie gospodarzy z całego świata i korzystanie z gościny Servasowskiej.

Opłata za znaczek wynosi 120 złotych, a jeśli jesteś również gospodarzem – 100 zł. Znaczek zachowuje ważność przez rok od momentu wydania.

Numer konta w BGŻ:
SERVAS POLAND
14 2030 0045 1110 0000 0394 8820

Jak zostać gospodarzem

Po rozmowie z koordynatorem założysz konto na portalu Servas Online, podasz swoje dane, warunki domowe, liczbę podróżników, których możesz przyjąć itd.

Możesz zostać gospodarzem i/lub podróżnikiem. Nie ma wymogu aby podróżnik był gospodarzem i odwrotnie.

Składka roczna dla gospodarzy wynosi 10 złotych na rodzinę. Aby zostać podróżnikiem, będziesz potrzebować znaczka, za który zapłacisz 100 złotych.

Kto może zostać członkiem Servasu

Członkowie SERVASU wywodzą się z różnych środowisk i mają bardzo różne zainteresowania. Jedynymi stawianymi wobec nich wymogami są otwartość i chęć poznawania innych ludzi oraz pełnoletność.

Zasady gościny

Gościna servasowska służy wzajemnemu poznaniu się różnych ludzi. Osoby towarzyszące Ci w podróży mogą wspólnie z Tobą korzystać z gościny servasowskiej wyłącznie wtedy, gdy są również członkami Servasu i posiadają własne listy podróżników.

Jako podróżnik, musisz przestrzegać ogólnie przyjętych, a także specyficznych dla innych krajów norm zachowania i zwyczajów.

Jako gospodarz nie jesteś zobowiązany do udzielania gościny wszystkim zgłaszającym się podróżnikom. Liczą się również Twoje chęci i możliwości. Jednak nie wolno Ci dyskryminować podróżników ze względu na rasę, wyznanie, pochodzenie czy narodowość.

Podróżnik może prosić o gościnę w tym samym dniu, w którym skontaktował się z gospodarzem jedynie wtedy, gdy taka ewentualność jest wyraźnie zaznaczona na Twoim profilu. Jako podróżnik przestrzegaj wskazanych terminów i sposobów zawiadamiania gospodarzy o chęci ich odwiedzenia.

Naczelną zasadą jest udzielanie gościny na dwa noclegi. Podróżnik nie powinien przyjeżdżać tylko na jedną noc, ponieważ tak krótki czas utrudnia poznanie się i nawiązanie bliższego kontaktu. Ponadto gospodarz mógłby się poczuć wykorzystany do udzielenia darmowego noclegu. Z drugiej strony podróżnikowi nie wolno prosić o gościnę dłuższą niż dwie doby. Taka prośba może postawić gospodarza w bardzo niezręcznej sytuacji. To gospodarz, jeśli chce, może zaproponować podróżnikowi pozostanie w gościnie dłużej.

Jako podróżnik pamiętaj, że nie należy telefonować do gospodarzy przed 8:00 rano i po godz. 22:00 wieczorem. Musisz ponadto jak najwcześniej uprzedzać gospodarzy o ewentualnych zmianach uprzednio uzgodnionych terminów wizyt lub ich odwołaniu. Jeżeli termin wizyty uzgodniony był z wyprzedzeniem, to należy w przeddzień potwierdzić swój przyjazd.

Warunki gościny oferowanej podróżnikom zależą od warunków mieszkaniowych gospodarzy. Może więc być to osobny pokój z łazienką, ale często też podróżnikom musi wystarczyć skromne łóżko, lub materac na podłodze w przedpokoju. W niektórych krajach warunki gościny mogą być jeszcze bardziej spartańskie i należy się z tym liczyć. Nie można wymagać więcej niż gospodarz nam zaoferuje. Niektórzy gospodarze wymagają od podróżników korzystania z ich własnych śpiworów. Zwróć na to uwagę przy przeglądaniu listy gospodarzy.

Będąc podróżnikiem staraj się uczestniczyć, w miarę możliwości, w życiu codziennym Twoich gospodarzy. Pomagaj im w drobnych pracach domowych jak sprzątanie, zmywanie itp.

Jako gospodarz nie powinieneś ograniczać swojej gościny tylko do wskazania miejsca do spania. Porozmawiaj ze swoim gościem, pokaż mu atrakcje swojej okolicy, w miarę możliwości włącz w zajęcia domowe, ale pamiętaj, że podróżnicy przyjeżdżają aby Ciebie poznać a nie wykonywać darmową pracę. Jeżeli gospodarz nie ma zbyt wiele wolnego czasu do dyspozycji, podróżnik może skorzystać z okazji spotkania się z innymi gospodarzami, w tym zwłaszcza z gospodarzami dziennymi. W każdym przypadku pamiętaj, że od podróżnika wymaga się samodzielności i zaradności.

Zwykle podróżnik zapraszany jest przez swego gospodarza na posiłki. Jednak nie traktuj tego jako żelaznej reguły. Jako podróżnik, polegając na swoim wyczuciu, możesz zaproponować swój udział w zakupach, przyrządzaniu i podawaniu posiłków. Przy aprobacie gospodarza możesz podjąć się samodzielnego przygotowania posiłku prezentując przy tej okazji np. walory swojej kuchni.

Podróżnik ma prawo prosić gospodarza o pomoc w znalezieniu następnego gospodarza. Nie można jednak w czasie podróży polegać wyłącznie na takiej pomocy.

Gospodarzom, u których byłeś, będzie bardzo miło jeśli dostaną od Ciebie drobny symbol – upominek, albo gdy napiszesz do nich list lub kartkę z podziękowaniem za gościnę. Jest to niewielki wysiłek z Twojej strony.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach komunikacyjnych wewnątrz Stowarzyszenia Servas Poland. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.