Nasze zasady

Jak działa Servas

Podstawową strukturą Servasu jest sieć gospodarzy-członków, którzy są gotowi przyjąć podróżników servasowskich. W roku 2017 liczba domów servasowskich wynosi ponad 15 000 w około 130 krajach na całym świecie. Podróżnicy mogą zamieszkać w domu gospodarza na dwa dni i dwie noce.

Gościna jest bezinteresowna i bezpłatna, ale należy pamiętać, że Servas nie jest darmową alternatywą hotelu. Celem wizyty jest wzajemne poznanie się podróżników i gospodarzy.

Podróżnicy mogą się też spotkać z tzw.  „gospodarzami dziennymi”, którzy wprawdzie nie mają warunków do udzielenia gościny, lecz chcąc poznać nowych ludzi, pragną pomóc w inny sposób, np. oprowadzając ich po swojej okolicy, zapraszając na posiłek lub rozmowę.

Jak zostać podróżnikiem

Najlepszym sposobem jest umówienie się na rozmowę  informacyjną z lokalnym Koordynatorem. W trakcie rozmowy szczegółowo poznasz zasady działania naszej organizacji. Dostaniesz też do wypełnienia formularz listu polecającego. Jest to dokument stwierdzający, że jesteś zaaprobowanym przez Servas podróżnikiem.

Wypełniony list polecający jest ważny jedynie ze zdjęciem i znaczkiem servasowskim, który zachowuje ważność przez rok od momentu wydania. Opłata za znaczek wynosi 120 złotych dla podróżnika oraz 100 złotych dla osoby znajdującej się już na liście gospodarzy.

Przed dokonaniem wpłaty skontaktuj się dla pewności z Sekretarz Krajową i zapytaj czy wszystkie interesujące cię listy są dostępne.

Numer konta w BGŻ:
SERVAS POLAND
14 2030 0045 1110 0000 0394 8820

Następnie prześlij wypełniony blankiet listu polecającego, bądź jego zeskanowaną kopię, wraz z dowodem wpłaty (lub jego kopią) do Sekretarz Krajowej, która odeśle Ci list polecający zaopatrzony w znaczek Servasu i listy gospodarzy. Po powrocie z podróży podziel się z nami wrażeniami, a jeśli chcesz, umieścimy Twoją relację i/lub zdjęcia na naszej stronie i profilu na Facebooku.

Jak zostać gospodarzem

Podczas rozmowy otrzymasz formularz, który musisz wypełnić podając swoje dane, warunki domowe, liczbę podróżników, których możesz przyjąć itd. Dane te są potrzebne do aktualizowanej co roku listy gospodarzy, która jest udostępniana członkom Servasu na całym świecie (Ty też będziesz ją dostawać).

Możesz zostać gospodarzem i/lub podróżnikiem. Nie ma wymogu aby podróżnik był gospodarzem i odwrotnie.

Od gospodarzy pobieramy roczną składkę w wysokości 10 złotych na rodzinę. Jeżeli chcesz zostać również podróżnikiem, będziesz potrzebować listu polecającego z aktualnym znaczkiem, za który zapłacisz 100 złotych.

Kto może zostać członkiem Servasu

Członkowie SERVASU wywodzą się z różnych środowisk i mają bardzo różne zainteresowania. Jedynymi stawianymi wobec nich wymogami są otwartość i chęć poznawania innych ludzi oraz pełnoletność.

Zasady gościny

Gościna servasowska służy wzajemnemu poznaniu się różnych ludzi. Listy gospodarzy są poufnymi dokumentami Servasu. Mogą ich używać wyłącznie członkowie tego stowarzyszenia: gospodarze i podróżnicy posiadający ważny list polecający. Nie udostępniaj list gospodarzy osobom postronnym.

Osoby towarzyszące Ci w podróży mogą wspólnie z Tobą korzystać z gościny servasowskiej wyłącznie wtedy, gdy są również członkami Servasu i posiadają własne listy polecające.

Przeczytaj uważnie instrukcje we wstępie do listy gospodarzy kraju, do którego jedziesz. Możesz tam znaleźć wiele pożytecznych informacji, które ułatwią Ci podróżowanie. Jako podróżnik, musisz przestrzegać ogólnie przyjętych, a także specyficznych dla innych krajów norm zachowania i zwyczajów.

Natychmiast po przybyciu do gospodarza podróżnik obowiązkowo okazuje swój list polecający. Jeżeli tego nie uczyni gospodarz musi go o to poprosić. Ponadto gospodarz ma prawo zatrzymać list polecający na czas pobytu podróżnika. Warto zeskanować swój list i wysyłać go wraz z prośbą o gościnę tam, gdzie kontaktujemy się mailowo. Podróżnik może też mieć ze sobą kserokopie listu polecającego, które zostawia gospodarzom na pamiątkę.

Jako gospodarz nie jesteś zobowiązany do udzielania gościny wszystkim zgłaszającym się podróżnikom. Liczą się również Twoje chęci i możliwości. Jednak nie wolno Ci dyskryminować podróżników ze względu na rasę, wyznanie, pochodzenie czy narodowość.

Podróżnik może prosić o gościnę w tym samym dniu, w którym skontaktował się z gospodarzem jedynie wtedy, gdy taka ewentualność jest wyraźnie zaznaczona na liście gospodarzy. Jako podróżnik przestrzegaj wskazanych na liście terminów i sposobów zawiadamiania gospodarzy o chęci ich odwiedzenia.

Naczelną zasadą jest udzielanie gościny na dwa noclegi. Podróżnik nie powinien przyjeżdżać tylko na jedną noc, ponieważ tak krótki czas utrudnia poznanie się i nawiązanie bliższego kontaktu. Ponadto gospodarz mógłby się poczuć wykorzystany do udzielenia darmowego noclegu. Z drugiej strony podróżnikowi nie wolno prosić o gościnę dłuższą niż dwie doby. Taka prośba może postawić gospodarza w bardzo niezręcznej sytuacji. To gospodarz, jeśli chce, może zaproponować podróżnikowi pozostanie w gościnie dłużej.

Jako podróżnik pamiętaj, że nie należy telefonować do gospodarzy przed 8:00 rano i po godz. 22:00 wieczorem. Musisz ponadto jak najwcześniej uprzedzać gospodarzy o ewentualnych zmianach uprzednio uzgodnionych terminów wizyt lub ich odwołaniu. Jeżeli termin wizyty uzgodniony był z wyprzedzeniem, to należy w przeddzień potwierdzić swój przyjazd.

Warunki gościny oferowanej podróżnikom zależą od warunków mieszkaniowych gospodarzy. Może więc być to osobny pokój z łazienką, ale często też podróżnikom musi wystarczyć skromne łóżko, lub materac na podłodze w przedpokoju. W niektórych krajach warunki gościny mogą być jeszcze bardziej spartańskie i należy się z tym liczyć. Nie można wymagać więcej niż gospodarz nam zaoferuje. Niektórzy gospodarze wymagają od podróżników korzystania z ich własnych śpiworów. Zwróć na to uwagę przy przeglądaniu listy gospodarzy.

Będąc podróżnikiem staraj się uczestniczyć, w miarę możliwości, w życiu codziennym Twoich gospodarzy. Pomagaj im w drobnych pracach domowych jak sprzątanie, zmywanie itp.

Jako gospodarz nie powinieneś ograniczać swojej gościny tylko do wskazania miejsca do spania. Porozmawiaj ze swoim gościem, pokaż mu atrakcje swojej okolicy, w miarę możliwości włącz w zajęcia domowe, ale pamiętaj, że podróżnicy przyjeżdżają aby Ciebie poznać a nie wykonywać darmową pracę. Jeżeli gospodarz nie ma zbyt wiele wolnego czasu do dyspozycji, podróżnik może skorzystać z okazji spotkania się z innymi gospodarzami, w tym zwłaszcza z gospodarzami dziennymi. W każdym przypadku pamiętaj, że od podróżnika wymaga się samodzielności i zaradności.

Zwykle podróżnik zapraszany jest przez swego gospodarza na posiłki. Jednak nie traktuj tego jako żelaznej reguły. Jako podróżnik, polegając na swoim wyczuciu, możesz zaproponować swój udział w zakupach, przyrządzaniu i podawaniu posiłków. Przy aprobacie gospodarza możesz podjąć się samodzielnego przygotowania posiłku prezentując przy tej okazji np. walory swojej kuchni.

Podróżnikowi nie wolno prosić o gospodarza o zakup żadnych rzeczy lub opłacenie usług. Wymaga się aby podróżnik zapłacił za rozmowy telefoniczne jakie przeprowadził z aparatu gospodarza.

Podróżnik ma prawo prosić gospodarza o pomoc w znalezieniu następnego gospodarza. Nie można jednak w czasie podróży polegać wyłącznie na takiej pomocy.

Gospodarzom, u których byłeś, będzie bardzo miło jeśli dostaną od Ciebie drobny symbol – upominek, albo gdy napiszesz do nich list lub kartkę z podziękowaniem za gościnę. Jest to niewielki wysiłek z Twojej strony.

Po powrocie z podróży powinieneś przygotować sprawozdanie z odbytej podróży (nazwiska odwiedzonych gospodarzy, daty wizyt i krótkie komentarze) i przesłać je Sekretarz Krajowej.